Reglement Vliegvissen

Dit reglement voorziet in een aantal basis regels die tijdens de finale van het NKF Vliegvissen moeten worden gerespecteerd. De organisator mag aanvullende huisregels opstellen mits deze niet in strijd zijn met onderstaande basisregels.
Versie september 2016

Reglement

  • Deelname geschiedt op eigen risico.
  • Bij aankomst melden de captains van elk team met de identiteitsbewijzen van hun finalisten zich bij de wedstrijdcommissie voor de loting.
  • Elk nummer geeft per sessie aan op welke plaats u gaat vissen. Heeft u bijvoorbeeld nummer 25, dan is uw visplaats tussen steknummer 25 en 26.
  • Elke deelnemer dient in het toegewezen vak recht voor zich uit te vissen.
  • Gevist wordt met één vliegenhengel, beaast met één kunstvlieg, die uitsluitend gebonden mag zijn op een enkelvoudige weerhaakloze haak, die maximaal 2,75 cm groot mag zijn (weerhaak goed dichtgeknepen!!) Het gebruik van toevoegingen, zoals geurstoffen, is niet toegestaan. Wel toegestaan zijn beetverklikkers en verzwaring via loodjes.
  • Het beschikbaar hebben van maximaal vier volledig opgetuigde hengels is toegestaan. Dus maximaal 4 hengels aan de waterkant.
  • De deelnemers mogen tijdens de wedstrijd geen enkele hulp van derden aanvaarden.
  • Elke gevangen vis dient geschept te worden. Stellende schepnet max. 1.22m.
  • Wanneer u een vis vangt dient u een seintje te geven aan één van de scheidsrechters. Deze kan dan toezien op het onthaken en daarna de vis voor de telling noteren. Er wordt gevist volgens het “catch and release” principe.
  • De vis dient in de bek gehaakt te zijn.

Uitleg puntentelling

Voor elke ronde geldt een ronde winnaar, die krijgt één punt, de tweede 2 punten etc. De ranking bepaald het aantal punten. Degene met de minste punten mag zich winnaar noemen. Alleen de forel telt. Bij gelijke eindstand geeft de laatste gevangen forel de doorslag.

De controleurs moeten ook het tijdstip van de vangt noteren. Tijdens het vissen zal er geen alcohol worden genuttigd. Bij onduidelijkheid en waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. Het wedstrijdparcours is afgezet en alleen toegankelijk voor de deelnemende wedstrijdvissers en de duidelijk herkenbare officials. Bij overtreding van het reglement volgt diskwalificatie.

Arbitrage

De organisatoren beslissen in geval van klacht en twijfel. Er is geen beroep mogelijk!

Share Facebook