Reglement 4e Finale NK Forelvissen jeugd

Dit reglement voorziet in een aantal basis regels die tijdens de finale van het NK Forelvissen Jeugd moeten worden gerespecteerd. De organisator mag aanvullende huisregels opstellen mits deze niet in strijd zijn met onderstaande basisregels.


Versie april 2018  - Laatste update : 02-09-2019

Reglement NK Forelvissen Jeugd

 • Deelname geschiedt op eigen risico.
 • Bij aankomst meld elke deelnemer zich met hun identiteitsbewijs bij de wedstrijdcommissie voor de loting
 • Elk nummer geeft per sessie aan in welk vak de deelnemer vist.
 • Elke deelnemer vist in zijn eigen vak, niet in het naastgelegen vak.
 • Gevist wordt met één werphengel getuigd met of zonder zichtbare dobber en beaast met foreldeeg of natuurlijk aas in de vorm van (meel)worm, witte maden of mottenlarven.
 • Een tweede hengel volledig opgetuigd (niet beaast) is toegestaan.
 • Het gebruik van een schepnet is verplicht.
 • De deelnemers in categorie A moeten ten minste zelf ingooien, drillen, scheppen, maar mogen voor de rest hulp van derden aanvaarden; 1 begeleider per kind.
 • De deelnemers van categorie B moeten geheel zelfstandig vissen.
 • Wanneer je een vis vangt, dien je een seintje te geven aan één van de scheidsrechters. Voor het onthaken dient de vis te worden gedood en direct na het onthaken opgeborgen te worden in een koelbox voorzien van ijs of koelelementen.
 • Het laten zeilen van de vis is niet toegestaan, de vis dient in de kop gehaakt te zijn. Je gaat respectvol met de vis om, deze mag niet bewegen in de koelbox.
 • Het scheppen van niet gevangen vis is niet toegestaan.
 • Groep A zijn deelnemers t/m 11 jaar (dus geen min. leeftijd), elke gevangen vis telt voor 1,5 punt. Groep B zijn deelnemers van 12 jaar t/m 15 jaar (Let op, je moet op 1 januari 2019 nog 15 jaar zijn. Als je op de NK datum al 16 geworden bent is dat geen probleem) en elke gevangen vis telt voor 1 punt. Bij gelijke aantal punten telt het totaalgewicht. Indien punten en gewicht hetzelfde zijn, bepaalt het lot de winnaar.
 • Tijdens het verblijf nemen de deelnemers de gangbare normen en waarden in acht.
 • Bij onduidelijkheid en daar waar het reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding.
 • Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.
 • Bij overtreding van het reglement kan diskwalificatie volgen.

Share Facebook